Sosyal bilimlerin teorik temellerine dair 4 kitap! Vico, Doğan Özlem, İbni Haldun ve Dilthey

Sosyal bilimlerin teorik temellerine dair dört önemli kitabı derledik. Doğan Özlem, Dilthey, İbni Haldun ve Vico birlikte listelendi…     Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri ( Cilt 1-2) Doğan Özlem İnkılap Kitabevi Basım yılı 1996 Türkçe 495 s. Temel tartışma şudur: Konusu özne olan bir bilim mümkün müdür? Bu konuda söylenebilecek çok şey var. Doğan Özlem’in verdiği yüksek lisans derslerinin kayıtlarından derlenen bu çalışmada bu konuyla ilgili söylenebilecek şeylerin büyük kısmını bulabilirsiniz. Bu çalışma bağlamında Dilthey, Heidegger, Rothacker, Betti, Riedel gibi daha birçok önemli şahsiyetin konuya katkılarını sistemli bir biçimde ele alan Özlem’in, pozitivist bilim anlayışına karşı sosyal bilimlere yaptığı teorik katkı oldukça değerlidir.     Yeni Bilim Çeviren Sema Önal Giambattista Vico Doğubatı Yayınları Basım yılı 2007 Türkçe 642 s. Sosyal bilimlerle ilgilenen herkesin başucu kitabı olması gereken önemli bir eser. Doğa Bilimci anlayışın bilimi sıkıştırdığı açmazdan onu çekip çıkartan Giambattista Vico, konusu özne olan bir bilimin mümkün olup olmadığı […]

Sosyal bilimlerin teorik temellerine dair 4 kitap! Vico, Doğan Özlem, İbni Haldun ve Dilthey

Sosyal bilimlerin teorik temellerine dair dört önemli kitabı derledik. Doğan Özlem, Dilthey, İbni Haldun ve Vico birlikte listelendi…

 

 

Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri ( Cilt 1-2)

Doğan Özlem

İnkılap Kitabevi

Basım yılı 1996

Türkçe

495 s.

Temel tartışma şudur: Konusu özne olan bir bilim mümkün müdür? Bu konuda söylenebilecek çok şey var. Doğan Özlem’in verdiği yüksek lisans derslerinin kayıtlarından derlenen bu çalışmada bu konuyla ilgili söylenebilecek şeylerin büyük kısmını bulabilirsiniz. Bu çalışma bağlamında Dilthey, Heidegger, Rothacker, Betti, Riedel gibi daha birçok önemli şahsiyetin konuya katkılarını sistemli bir biçimde ele alan Özlem’in, pozitivist bilim anlayışına karşı sosyal bilimlere yaptığı teorik katkı oldukça değerlidir.


 

 

Yeni Bilim

Çeviren Sema Önal

Giambattista Vico

Doğubatı Yayınları

Basım yılı 2007

Türkçe

642 s.

Sosyal bilimlerle ilgilenen herkesin başucu kitabı olması gereken önemli bir eser. Doğa Bilimci anlayışın bilimi sıkıştırdığı açmazdan onu çekip çıkartan Giambattista Vico, konusu özne olan bir bilimin mümkün olup olmadığı sorusuna bambaşka bir açıdan yaklaşarak tartışmayı umulmadık bir yere çekmeyi başarır. Vico, söz konusu tartışmada, bir şeyi bilmenin koşulunu, o şeyi yapmış olmak olarak tespit ettiği andan itibaren sosyal bilimler, doğa bilimlerine nazaran çok daha mümkün hale gelir ve bu hamle ile birlikte sosyal bilimlerin üzerinde baskıdan önemli ölçüde kaldırılmış olur. İnsana, tarihe ve kültüre yönelen bilime teşebbüsünün doğaya yönelenden çok daha sağlam temellere sahip olduğunu ileri süren Vico, Yeni Bilim çalışmasıyla Batı düşünce dünyasına çok büyük katkılar sunmuştur.


 

 

Mukaddime

Hazırlayan Süleyman Uludağ

İbn Haldun

Dergah Yayınları

Basım yılı 2023

Türkçe

1217 s.

Giambattista Vico’nun Batı felsefe tarihinde yaptığı etkiyi, genel felsefe tarihinde ilk kez İbn Haldun yapmıştır. Mukaddime çalışması, toplum-tarih ilişkisini kuran ve bu ilişki nazarından devletleri, kültürleri ele alan bir çalışmadır. Bu açıdan Marx gibi birçok önemli ismi önceleyen bir çalışma olarak değerlendirilmektedir.


 

Hermeneutik ve Tin Bilimleri

Çevirmen Doğan Özlem

Fol Yayınları

Wilhelm Dilthey

Basım yılı 2022

Türkçe

128 s.

 

Sosyal bilimlerin bilim olma niteliğini ısrarla vurgulamaları gerekmektedir. Çünkü pozitivist bilim anlayışının tahakkümü altında gerileyen bir pozisyonda görülürler. Oysa burada bilen, bilinen olarak kendisini ele almaktadır. Elbette bu ele alış tam anlamıyla kendisine içsel bir yolculuk biçiminde mistik bir deneyimi ifade etmez. Bilimsel olarak insanın kendisini ala alışı, kendi varoluşunun dışsallığını, kısacası kültürü, kültürde temellenen yapıp-etme tarzlarını ele alışıdır. Tin denilen şeyin açıkça toplumsal kültür olduğu ortadadır. Dilthey, söz konusu çalışmasında tinin ele alınışın ne anlama geldiğini ve nasıl mümkün olduğunu okurların dikkatine sunmaktadır. Bu eser, yaşamın pratiği için hem edilgen hem etken bir pozisyonda var olan insanın kendi yapıp-etmelerini, toplumsal yapıp-etmeler bağlamında anlama çabasının bilimsel temellerini incelemek açısından son derece önemlidir.

 

 

Benzer Yazılar

Kemalizmi sistematize etmeye çalışan 5 kitap!

Kitap 2 gün önce

Türkiye’de Kemalizm meselesine dair araştırma yapmak isteyenlerin önündeki en büyük engellerden birisi ikincil kaynaklar. Genelde bir inceleme metninin ilerisine geçemeyenler için Türkiye’de Kemalizm düşüncesini ‘sistematize’ etmeye çalışan, 1930’larda yazılmış beş metni listeledik. Bu metinlere ulaşmanın en büyük zorluğu yeni baskılarının olmaması, bir kısmına ancak sahaflardan ulaşabilir…   Tekinalp, Kemalizm (1936) Şeref Aykut, Kamalizm- CHP Programının İzahı (1936) Saffet Engin, Kemalizm İnkılabının Prensipleri (1938) Recep Peker, İnkılap Dersleri (1934-1935) Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali 1937-1940) Post Views: 62

TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLER CİLT 1-2-TARIK ZAFER TUNAYA-KRONİK KİTAP

Kitap 4 hafta önce

TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLER CİLT 1 “Türkiye’de Siyasal Partiler, Tarık Zafer Tunaya’nın Türk tefekkür tarihine ve Türk siyasal tarihçiliğine bıraktığı (eskilerin tabiriyle muhalled) kalıcı, ölümsüz çalışmasıdır.” İlber Ortaylı “40 yıldır aşılamamış bir ‘opus magnum’. Türk siyasal yaşamına değinen tüm siyaset bilimcilerin, tarihçilerin ve sosyal bilimcilerin başucu kitabı. Birçok geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri araştırmacılarının esin kaynağı. Tarihte çok az bilim adamı bu denli uzun bir süre gönderme yapılan esere sahip.” Zafer Toprak Cumhuriyet öncesi Türk siyasi yaşamının en hareketli ve araştırmacılar açısından en zengin dönemini bir nesil Tarık Zafer Tunaya’nın rehberliğinde öğrendi. Üç ciltten oluşan Türkiye’de Siyasal Partiler, alanında bir ilk olmasının yanı sıra Türk siyasi tarihi açısından ölümsüz tabir edilen, bugün bile hâlâ geçilememiş bir çalışma. Zengin içeriğiyle sadece araştırmacıların ve tarihçilerin değil, öğrencilerin ve meraklıların da başucundan eksik etmediği bir kaynak eser. Türkiye’de Siyasal Partiler’in elinizdeki ilk cildi, II. Meşrutiyet dönemini ele alıyor. Tunaya’nın deyişiyle bu dönem hem bir […]

Post-Post-Kemalizm-Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar-İlker Aytürk-İletişim Yayınları

Kitap 4 hafta önce

Post-Kemalizm kavramı, modern Türkiye analizinde tek parti dönemini ülkenin bütün temel problemlerinin “anası” olarak gören eleştirel yaklaşımı özetliyor. “Kemalizm”le tanımlanan bu deneyimi sorgulayarak aşmayı, demokratikleşmenin anahtarı olarak gören yönelimleri tanımlıyor. Post-post-Kemalist paradigma ise, “tek parti döneminin büyüsünün bozulmasını” sağlayan bu eleştirel birikimin, 2000’lerin seyri içinde “bir ortodoksinin yerine başka bir ortodoksiyi koyma” eğilimini doğurduğu tespitinden yola çıkıyor. Bu nedenle, eleştirinin eleştirisini yaparak bir adım daha atmayı öneriyor. 1908-1945 arası dönemine sıkışmadan, sonraki dönemlerin alt üst edici siyasal ve toplumsal gelişmelerinin hakkını veren; demokratikleşmenin ve otoriterliğin salt Kemalizm’e indirgenen sorunlarının başka kaynaklarına da mercek tutan bir analizin yolunu açmaya çalışıyor. Post-Post-Kemalizm, konuyu hem siyaset bilimi, kadın çalışmaları, dış politika ve tek parti dönemi çalışmaları bağlamında sosyal bilim disiplinleri açısından; hem liberal söylem, kültür politikası, laiklik, vesayet eleştirisi, İslâm ve siyasal partiler bağlamında tematik olarak ele alan makalelerden oluşuyor. İlker Aytürk ve Berk Esen’in derlediği kitaba Sencer Ayata, Tanıl Bora, Zana Çitak, […]

0 Yorum

Rastgele