Künye/Hakkımızda

Genel Yayın Yönetmeni: Emirhan Akman

Yayın Kurulu: Emirhan Akman, Erhan Sandıkçı, Fatih Karaman, İsmail Dönmez, Saltuk Buğra Yurteri.

Türkiye’nin ve dünyanın tansiyonu düşmüyor, sürekli bir devinim hâlinde yeni olgularla karşı karşıya kalıyoruz. Buna mukabil genel fikir dünyamız bu hakikati yakalamakta güçlük çekiyor.

Alt-üst oluş dönemlerinde, olağanüstü şartlarda kişinin bilinci eski düzenin izah kodlarıyla sınırlıdır. Olağanüstü durumu anlayamayan bilinç uyarılmaya muhtaçtır. Eskinin anlam olarak yittiğini, fiziken bir kalıntıya dönüştüğünü ve oluşan yeni durumu fark eden ise alarmist bir şekilde çare arar: “Haber vermeliyim!”

HARARET eski düzenden kalanların ve yeni gelenlerin teşhir mekânıdır.

HARARET dünyayı ve olayları, klişe şablonları aşarak kavrama çabasıdır.

HARARET herkesi birleştirmeye yönelik beyhude bir teşebbüs değil, çokluk içinde kendi iddiasını topluma sunma mecrasıdır.

HARARET, yükselmekte olan harareti gözler önüne serme ve Türk düşünce hayatına ihtiyaç duyduğu canlılığı kazandırma hedefiyle yola çıkıyor.


İletişim: iletisim@hararet.org

Twitter: @hararetorg

YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCYFNRnE0QYKXybwHp1O_WOg

Instagram: /hararetorg