Malûmatfüruş’un bu bölümünde son kırk yılda dünyada ve Türkiye’de yaşanan sosyo-politik değişimlerin Türk sinemasına etkilerini konuştuk.

Malûmatfüruş #3 – Yeşilçam’dan Bugüne Sinema ve Toplum (Cantürk Aslan, Erhan Sandıkçı)