KİTAP | Renata Salecl – Kaygı Üzerine

Merve Sivri Çalışmalarında hukuk, kriminoloji ve psikanalizi bir araya getiren Slovenyalı düşünür ve sosyolog Renata Salecl'in yazdığı, Barış...
Devamını Oku

Karantinayla nasıl tanıştık?

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler tartışılıyor. Sağlık Bakanı'nın "ısrarlı ricası"nı yeterli bulmayan kamuoyunun baskısıyla Suudî...
Devamını Oku

Axel Honneth’in modern revizyonizmi

Erhan Sandıkçı Frankfurt Okulu'nun günümüzdeki temsilcilerinden, Jürgen Habermas'ın da öğrencisi olan Axel Honneth daha çok Tanınma Uğruna Mücadele...
Devamını Oku

KİTAP | Kurtuluş ve kuruluş romanları

Hararet’te yayınlamamız için sorulan devamlı sorulardan biri kitap listesi. Özellikle "Kemalizme giriş listesi" en fazla sorulan soru. Teorik bir listeden önce Milli...
Devamını Oku

KİTAP | İsmail Köse – İngiliz Arşiv Belgelerinde Arap İsyanı

Merve Tanrıkulu Osmanlı İmparatorluğu’nun Orta Doğu’daki egemenliği Yavuz Sultan Selim döneminde başlasa da kendisinden sonra gelen padişahlarla beraber...
Devamını Oku

Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’inden analoji denemeleri

Erhan Sandıkçı Louis Bonaparte, asıl Bonaparte’ın, yâni 1789 Fransız Devrimi ile kurulan cumhuriyete musallat olan, kendini imparator ilan...
Devamını Oku

Ömer Atagenç’in “Sağ Kemalizm” kitabı üzerine

Erhan Sandıkçı Kemâlizm nedir, ne değildir, kime Kemâlist denir, geçmişte ve bugün yaşayan Kemâlistler kimlerdir, hattâ Kemâlizm var mıdır,...
Devamını Oku

KİTAP | Doğan Avcıoğlu – Türkiye’nin Düzeni

1960'lı yıllarda siyaset ve yayın alanında ortaya çıkan zenginliğin en önemli unsurlarından biri sol-Kemalist çizgi, bu çizginin en önemli yayın organları ise...
Devamını Oku

KİTAP | Yusuf Akçura – Üç Tarz-ı Siyaset

Türkçülüğün öncülerinden olan ve Türk Cemiyeti, Türk Ocağı, Türk Tarih Kurumu gibi oluşumlarda imzası bulunan Yusuf Akçura’nın yazdığı Üç Tarz-ı Siyaset aslında...
Devamını Oku