Hararet’te yayınlamamız için sorulan devamlı sorulardan biri kitap listesi. Özellikle “Kemalizme giriş listesi” en fazla sorulan soru. Teorik bir listeden önce Milli Mücadele temalı edebi eserler listesi yayınlamak istedik. Listedeki kitapların edebi, estetik değerleri tartışmalı olabilir, içeriği sizi tatmin eder veya etmez ancak bir tarihi hadisenin edebiyatının var olması gereklidir. Bu, tarihi hadiseyi hem kuşaktan kuşağa aktarır hem de ağır, teorik okuma işlerine girmeden önce size basit bir temel kazandırır, yön verir. Edebiyatın bize sunduğu bir fayda da teorik bilginin nasıl bir kurgusal dünya yaratabileceği sorusudur. Yakup Kadri’nin Yaban’ı ile Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’u veya Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler romanı, her biri eldeki tarihi verileri farklı açılardan işlemişler, her biri aynı harflerle farklı hikâyeler anlatmışlardır. İdeoloji bir akarsu ise edebiyat onun aktığı yataktır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Ankara

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

Reşat Nuri Güntekin – Yeşil Gece

Mithat Cemal Kuntay – Üç İstanbul

Şevket Süreyya Aydemir – Suyu Arayan Adam

Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek

Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları

Peyami Safa – Biz İnsanlar

Tarık Buğra – Küçük Ağa

Attilâ İlhan – Kurtlar Sofrası

Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler